پنج شنبه 2 آذر 1396 , کانون آگهی و تبلیغات آبرنگ

عکاسی صنعتی و تبلیغات محیطی

عکاسی صنعتی و پاناروما

اهمیت اطلاع رسانی در عصر صنعت بر هیچکس پوشیده نیست و عکاسی یکی از بدیهی ترین ابزار های موجود در این راستاست. عکاسی پاناروما ابزاری است جهت بازدید مجازی از محیط کارخانجات و سالن های تولید از طریق اینترنت و CD و ...

تبلیغات محیطی

امروزه نرخ بازدهی تبلیغات محیطی در نسبت به سایر رسانه ها رقم قابل توجهی را داشته است که خود بیانگر تاثیر به سزای این رسانه در تصمیم گیری مصرف کنندگان می‌باشد.

تابلوهای محیطی آبرنگ، بالاترین دید و بازدهی در بهترین نقطه شیراز (بلوار جمران،پل ام.آر.آی) اهرم محکمی است جهت معرفی برن و محصولات شما